Valentin napi játék

Valentin napi játék

Facebook játék szabályzata

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Oshadhi Hungary Kft. (Dunakeszi, Esch Győző u. 1)
  2. A játékos: A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
  3. A játék mechanizmusa: A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/oshadhi.hu) keresztül hirdeti meg. A nyereményjáték 2018. február 9-től  2018. február 12-ig tart. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az Oshadhi.hu Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott eseményben „szívecske” jelet „❤” írnak a kommentbe és like-olják a posztot.
  4. A nyeremény sorsolására 2018. február 12-én 19.00 óra után kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a Oshadhi.hu facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le megegyező módon. A nyertes a nyereményt előre egyeztetett módon kapja meg.
  5. A nyeremény: A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3. pontban meghatározottak szerint: 1 db Oshadhi Rozmaring fürdőolaj.
  6. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  7. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  8. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
  9. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak adminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék Facebook linkje:

❤️❤️VALENTIN NAPI JÁTÉK❤️❤️Lepje meg saját magát vagy kedvesét egy frissítő, energizáló fürdővel, melyet könnyen elké…

Közzétette: Oshadhi.hu – 2018. február 9.